Nhà Hát Lớn Thành Phố

  • Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh là một nhà hát có mặt tiền hướng ra Công trường Lam Sơn và đường Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Địa chỉ: 07 Công Trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000
  • Sức chứa: 500