Khu Du Lịch Văn Hóa Suối Tiên

  • Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên là một khu liên hợp vui chơi giải trí tại Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Địa chỉ: 120 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Quận 9, Hồ Chí Minh 700000
  • Mở cửa: tháng 9 năm 1995