Chợ Bến Thành

  • Chợ Bến Thành là một ngôi chợ nằm tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Chợ được khởi công xây dựng từ năm 1912 đến cuối tháng 3 năm 1914 thì hoàn tất. Trong nhiều trường hợp, hình ảnh đồng hồ ở cửa nam của ngôi chợ này được xem là biểu tượng không chính thức của Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Địa chỉ: Chợ, Đường Lê Lợi, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh 700000
  • Mở cửa: 1912 – Giờ ·Mở : 04:00 AM – Mở ⋅ Đóng 19:00 PM